Het belang van netwerken

 In Netwerken

Het belang van netwerken!

Netwerken, het klinkt vaak als een groep oude mannen die samen over “business” praten. Maar waarom zou jij er dan toch iets mee moeten doen?  

Ben jij ondernemer of heb jij aspiratie om te gaan ondernemen? Dan is het van belang om jouw persoonlijk netwerk te gaan uitbreiden en te onderhouden. Zoals Porter Gale beschrijft in zijn boek “Your Network Is Your Net Worth”, zal netwerken jou niet alleen zakelijk helpen, ook persoonlijk. Maar wat zijn de voordelen van netwerken?

Het helpt bij het groeien van jouw onderneming.

Groei binnen jouw onderneming. Dit kan zijn doordat jij een product hebt dat iemand binnen jouw nieuw aangelegde netwerk wil aanschaffen. Op deze manier groeit jouw onderneming financieel. Buiten de financiële groei kan jouw onderneming ook nog groeien door dat jij als ondernemer groeit.

Gezelligheid.

Een goed netwerk kan alleen bestaan wanneer de mensen in het netwerk elkaar vertrouwen. Vertrouwen bouw je niet op door alleen over zakelijke onderwerpen te praten. Vertrouwen bouw je op door gezellig een drankje met elkaar te doen, het te hebben over elkaars persoonlijk leven. En wanneer een netwerk elkaar vertrouwt gaan zij elkaar voorstellen aan de rest van hun netwerk, waardoor jouw netwerk exponentieel groeit!

Leren.

“The Growth Mindset”. Het is de theorie dat intelligentie niet aangeboren is, maar dat jij als persoon jouw intelligentie en IQ kan vergroten door te leren. Voor de ene gaat dit makkelijker dan voor de ander. Maar uiteindelijk kan iedereen hetzelfde bereiken volgens Carol Dweck, een psychologie professor aan University of Stanford. Doordat jij je hele leven kan blijven leren, is kennis van anderen altijd interessant. Mensen in jouw netwerk hebben andere kennis dan dat jij hebt. Het hier over hebben en samenwerken is de sleutel tot succes.

Het oplossen van een specifiek probleem.

Een probleem waar jij als jonge ondernemer niet met vrienden over kan praten? Doordat zij geen ondernemers ervaring hebben? Maar hoe kan je dan toch een oplossing vinden voor jouw probleem? Door te praten met eensgezinden die jij vertrouwt met jouw probleem, en deze vind je in een hecht netwerk!

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search